Vatten, vatten, vatten…

Den 13 april skedde den årliga stora provtagningen av vårt dricksvatten. Resultatet är tjänligt som dricksvatten utan anmärkning. Vidare kan noteras att vi har ett medelhårt vatten, dosera gärna tvätt och diskmedel efter detta. Ytterligare schemalagda kemiska och bakteriologiska prover kommer att tas under året.

Angående avloppsreningsverket kommer vi under hösten 2021 att kortfattat beskriva hur efterbehandlingen av vårt utgående spillvatten från reningsverket kommer att byggas.