Information om driftstörningar

Information om driftstörningar lämnas i första hand på föreningens Facebooksida ”Sunds Samfällighetsförening”