Avgifter

Avgiften till föreningen för underhåll och drift av vatten, reningsverk, vägar, swimmingpoolen, båtbryggan, grönområden och administration fastställs varje år av föreningsstämman. Priserna nedan är uppdaterade och gäller från 2021. Debitering sker med halva beloppet varje halvår och betalas i maj respektive november.

Sunds Samfällighetsförening har två skilda verksamhetsgrenar och den årliga avgiften för bebyggda tomter är totalt 9 200 kronor per andel och år, fördelat på 2 200 kronor för verksamhetsgren vägar och 7 000 kronor för verksamhetsgrenen vatten, reningsverk, swimmingpool, båtbryggan, grönområden och administration.

För obebyggda tomter är den totala avgiften 7 550 kronor, fördelat på  550 kronor per år för verksamhetsgren vägar och 7 000 kronor för verksamhetsgrenen vatten, reningsverk, swimmingpool, båtbryggan, grönområden och administration.