Avgifter

Avgiften till föreningen för underhåll och drift av vatten, reningsverk, vägar, grönområden, poolen, båtbryggan och administration fastställs varje år av föreningsstämman. Priserna nedan är uppdaterade och gäller från 2024. Debitering sker med halva beloppet varje halvår och betalas i april respektive oktober.

Sunds samfällighetsförening har två skilda verksamhetsgrenar och den årliga avgiften för bebyggda tomter är totalt 10 600 kronor per andel och år, fördelat på
2 700 kronor för verksamhetsgren vägar och grönområden och 7 900 kronor för verksamhetsgrenen vatten, reningsverk, swimmingpool, båtbryggan och administration.

För obebyggda tomter är den totala avgiften 8 575 kronor, fördelat på 675 kronor per år för verksamhetsgren vägar och grönområden. 7 900 kronor för verksamhetsgrenen vatten, reningsverk, swimmingpool, båtbryggan och administration.