Våtmarken är i drift!

Våtmarken (efterbehandlingen till vårt reningsverk) är nu driftsatt. Samfälligheten, WRS och Styrhytten hade slutbesiktning av hela anläggningen i förra veckan och utlåtande blev godkänt. Dock med några anmärkningar på detaljer som intrimning av styrutrustning och några kompletteringar, bland annat staket runt ytor ovanför dammarna (som inte ska beträdas) och skyltning. Dessa anmärkningar ska åtgärdas inom kort. Vidare ska ytor vid dammarna inspekteras efter vintern.

Som det ser ut i nuläget kommer ekonomin för projektet glädjande nog att hamna inom budgetram. Vi har även lämnat in en ny kontrollplan för hela vår avloppsanläggning inklusive våtmarken till miljökontoret.

Läs gärna mer på vår webbplats underfliken Verksamheter/Avlopp om information och bakgrund till
projektet. Vid frågor eller synpunkter ta gärna kontakt med
Robert Selberg, robert.selberg@icloud.com 073-521 48 71 eller
Göran Ohlsson, ohlsson.goran@outlook.com 070-943 05 00.

En riktigt trevlig höst allesammans!