Fiskerätten
fiskerattenFiskerätten i sjön Sillen utmed områdets strand tillhör strandägaren dvs. fastigheterna Vappersta, Sund 3:1 (Sunds gård)
Sund 4:2 (Samfälligheten) och Sjölunda.

 

Fastighetsägarna på Sund har rätt att fiska i den delen av Sillen som är märkt med grön färg på kartskissen.