Fiske

Dagordningspunkt 10.1

Riktlinjer för fiske i sjön Sillen vad gäller Sunds Samfällighetsförening, fastigheten Trosa Sund 4:2

Bakgrund

Medlemmarna i föreningen Sunds Samfällighetsförening har rätt att fiska i samfällighetens fiskevatten. Fiskevattnets avgränsning följer av den karta som finns på föreningens hemsida. Det är föreningens styrelse som inom ramen för gällande lagstiftning bestämmer hur fisket får utövas. Föreningens styrelse har låtit göra en rättslig utredning om förutsättningarna för fisket i föreningens vatten. 

Styrelsen är förhindrad att upplåta eller överlåta fiske till någon icke-medlem i föreningen.

Styrelsen har den 15 april 2021 beslutat att lämna följande riktlinjer för fisket till årsstämman för beslut

Fiskerätten i fiskevattnet i Sund 4:2 är en gemensam resurs som alla medlemmar i föreningen delar på. Den som fiskar ska försöka fiska på ett ansvarsfullt och hänsynsfullt sätt.

Den som hyr en fastighet i Sund, är inte medlem och har inte fiskerätt.

Fiske ska inte ske i syfte att sälja fisk till annan, fisket sker för eget bruk.

Gäster till medlemmar får fiska, så länge det är fråga om sedvanlig gästfrihet. Det är inte sedvanlig gästfrihet att tillåta professionella fiskeguider med kunder eller liknande. Medlem som tillåter gäst att fiska är ansvarig för att riktlinjer följs.  

Fiskeredskap ska alltid kunna spåras till en ägare. Nät ska därför alltid vara märkta med namn eller telefonnummer eller fastighetsbeteckning eller liknande. 

Sunds Samfällighet har nästan 200 fastighetsägare/medlemmar som potentiellt kan fiska i samfällighetens fiskevatten. Det innebär att det inte är hänsynsfullt att till exempel lägga ut nät som får ligga i en längre tid och som vittjas regelbundet. Den som lägger nät bör tänka på att även andra medlemmar kan vilja fiska. 

Det är inte heller hänsynsfullt att lägga ut flera nät vid samma tillfälle. Även det begränsar andra medlemmars möjligheter att fiska.

Fredning av gös: Mellan 1 april och 15 juni bör gösen på grund av lekperiod fredas från fiske, såsom sker i andra näraliggande områden, nät används inte under den tiden, gös som tas på spö ska släppas tillbaka om det är möjligt.