Vinter

Vintervägunderhållet sköts av F:a Kents Entreprenad som SSF har tecknat avtal med. Traktor som plogar och halkbekämpar är stationerad på Sund under vintersäsongen. Vid snöfall plogas först de s.k. huvudvägarna och därefter röjs övriga vägar. Snöröjningen påbörjas när det blivit minst 5 cm snödjup på vägarna. Vid ihållande snöfall återupptas snöröjningen när det blivit ca 8 cm snödjup på vägarna.

Halkbekämpningen utförs vid behov med bergkross som ibland är blandad med salt beroende vad för slags halkbekämpning som krävs.

För att underlätta vintervägunderhållet ska bilar inte vara parkerade på vägar och vändplaner.

Vi gör så gott vi kan för att hålla vägarna framkomliga trots mängder av snö men var försiktiga när ni kör i Sund. Vi kan alla hjälpa till att underlätta sophämtningen genom att skotta framför sopkärlen och vi kan underlätta för tidningsbudet och postbilen genom du hjälper till och skottar framför ”din brevlådesamling”.

Medlemmar som har synpunkter på plogning och sandning kan framföra det till ordföranden Göran Ohlsson 070 712 86 25.

Sunds Samfällighetsförening