Poolen

På området finns en swimmingpool, 8 x 16 m samt en pool för barn. Vattnet (sjövatten) renas och kloreras kontinuerligt i ett särskilt reningsverk under poolanläggningen.

poolen16Där finns ett mindre omklädningsrum och två toaletter. Poolen är endast avsedd för medlemmar i Sunds Samfällighetsförening (SSF) och deras gäster.

poolen17

SSF har ingen badvakt och frånsäger sig allt ansvar för de som vistas och använder anläggningen. Barns bad och/eller vistelse vid poolen bör ske med översyn av vuxen.

poolen19

Ansvarig för drift och underhåll av poolen är Mia Lindholm 070-552 95 05.