Kontaktuppgifter

Adress och telefon Sunds samfällighetsförening, Styrelsen 2021
Rev. 2021-05-15

Sunds samfällighet Box 45, 619 02 Vagnhärad 070-712 86 25

Klicka på namnen för att kontakta personerna via mail.

Styrelse

Ordförande Göran Ohlsson Sund 128, 0709-430 500

Vice ordförande Sam Dandemar Sund 70, 070-298 66 09

Kassör Linda Thor Sund 26, 073-637 73 46

Sekreterare Ritva Widgren Sund 59, 070-606 82 44

Ledamot Anna Förster Sund 66, 070-221 89 98

Suppleant Kjell Hultberg Sund 62, 141 03, 070-212 72 00

Suppleant Örjan Söderström Sund 67, 070-237 22 87

Suppleant Mia Lindholm Sund 16, 070-552 95 05

Suppleant Gunilla Vadsten Sund 109, 070-595 93 24

Suppleant Reio Blomqvist Sund 28, 076-846 36 46

Revisorer

Auktoriserad revisor Björn Bentevik Rådek 0155-286771, 073-660 27 30

Godkänd revisor Stefan Muhrbeck Rådek

Revisors suppleant Carry Nylander Sund 82, 141 52, 070-235 41 49

Revisors suppleant Josefin Karlstedt Sund 141, 140 30, 070-934 30 09

Valberedning

Ordförande Bert Edbom Sund 140, 070-457 28 94

Bo Löfgren Sund 3, 140 35, 073-040 65 82

Lina Zimmerman Sund 154, 070-406 90 22