Kontaktuppgifter

 

Adress och telefon Sunds samfällighetsförening:

Sunds samfällighet, Box 45, 619 02 Vagnhärad, 070-712 86 25

 

Styrelsen 2024 (reviderad 2024-04-06)
Klicka på namnen för att kontakta personerna via mejl

Ordförande Göran Ohlsson Sund 128, 0709-430 500

Vice ordförande Robert Selberg Sund 86, 072-521 48 71

Kassör Linda Thor Sund 26, 073-637 73 46

Sekreterare Kerstin Ekenberg Sund 172, 076-343 41 98

Ledamot Anna Förster Sund 66, 070-221 89 98

Ledamot Andreas Hejdeberg Sund 93, 070-869 68 92

Ledamot Mia Lindholm Sund 16, 070-552 95 05

Ledamot Gunilla Vadsten Sund 109, 070-595 93 24

Ledamot Ritva Widgren Sund 59, 070-606 82 44

 

Revisorer

Auktoriserad revisor Björn Bentevik Rådek 0155-286771, 073-660 27 30

Godkänd revisor Stefan Muhrbeck Rådek

Revisors suppleant Carry Nylander Sund 82, 070-235 41 49

Revisors suppleant Josefin Karlstedt Sund 141, 070-934 30 09

 

Valberedning

Ordförande Bert Edbom Sund 140, 070-457 28 94

Pether Karlsson Sund 53, 070-555 71 09

Joakim Onali, Sund 149, 070-741 99 05