Kontaktuppgifter

Adress och telefon Sunds samfällighetsförening, Styrelsen 2021
Rev. 2022-03-27

Sunds samfällighet Box 45, 619 02 Vagnhärad 070-712 86 25

Klicka på namnen för att kontakta personerna via mail.

Styrelse

Ordförande Göran Ohlsson Sund 128, 0709-430 500

Sekreterare Ritva Widgren Sund 59, 070-606 82 44

Kassör Linda Thor Sund 26, 073-637 73 46

Vice ordf Robert Selberg Sund 86, 072-521 48 71

Ledamot Anna Förster Sund 66, 070-221 89 98

Suppleant Kerstin Ekenberg Sund 172, 076-343 41 98

Suppleant Örjan Söderström Sund 67, 070-237 22 87

Suppleant Mia Lindholm Sund 16, 070-552 95 05

Suppleant Gunilla Vadsten Sund 109, 070-595 93 24

Suppleant Andreas Hejdeberg Sund 93, 070-869 68 92

Revisorer

Auktoriserad revisor Björn Bentevik Rådek 0155-286771, 073-660 27 30

Godkänd revisor Stefan Muhrbeck Rådek

Revisors suppleant Carry Nylander Sund 82, 070-235 41 49

Revisors suppleant Josefin Karlstedt Sund 141, 070-934 30 09

Valberedning

Ordförande Bert Edbom Sund 140, 070-457 28 94

Pether Karlsson Sund 53, 070-555 71 09

Lina Zimmerman Sund 154, 070-406 90 22