Verksamheter

verksamheterSunds tomtområde omfattar 192 tomter som avstyckats från Sunds gård. Området ligger inom Trosa kommun och till Trosa Vagnhärads församling.

De gemensamma angelägenheterna inom området sköts av Sunds samfällighetsförening (SSF) som bildades i mitten av 1973.

SSF ansvarar för drift och underhåll av vattentäkt, vattenreningsverk, avloppsreningsverk med pumpstationer och ledningsnät samt swimmingpooler, båtbrygga och allmänna grönområden som tillhör föreningen.