Historik

 

runstenDet finns många intressanta runristningar i Trosatrakten. En av dem är Skåängsstenen som står på sidan av Gnestavägen vid avtagsvägen mot Sund och Lundby. Runstenen är välbevarad och bergarten är röd granit.
 
Skåängsstenen är den näst äldsta runstenen i Södermanland. På 500-talet restes stenen inristad med urnordiska runor. På 1000-talet restes den för andra gången och då ristad med normalrunor från vikingatiden. Någon gång på 1820-talet hittades runstenen omkullfallen och nedsjunken i marken på Skåängs gärde. Den restes då för tredje gången.
 
Vikingatidens runskrift börjar till höger vid ormhuvudet. Transliterrering av inskriften till dagens alfabet: skanmals auk olauf thau letu kiara merki thausi eftiR suain fathur sin kuth hialbi salu hans

Ordagrann översättning: Skamhals och Olauf de läto göra märken dessa efter Sven, fader sin. Gud hjälpe själen hans.

Källa. Litteratur av Lars Rask, Trosatraktens runstenar 1995.

Bild från ovan över Sund ca år 1960, innan området exploaterades.
Källa: Lantmäteriet.