Valberedning

Valberedningen har till uppgift att ta fram förslag på personer som ska väljas till olika uppdrag inom samfälligheten enligt våra stadgar. Valen sker på föreningsstämmans årliga möte.

De personer som föreslås till uppdrag skall vara informerade om uppdraget och villig att åta sig uppgiften som den föreslås till.

På den senaste årsstämman valdes följande personer till valberedning;

Ordförande Bert Edbom, Sund 140, 070-457 28 94

Bo Löfgren, Sund 3, 073-040 65 82