Trimning av grönt

Kanterna längs våra belagda vägar samt vissa grönytor, till exempel slänten mot poolen och stranden, kommer att klippas. Det är företaget Trofix som utför arbetet och lagom till midsommar beräknas allt vara klart.