Trafikövervakning

Anpassa hastigheten till trygg trafikmiljö

Från och med den 1 juli 2017 är högsta tillåtna hastighet på hela Sund 40 km/tim.

Men tänk på att en hastighet på 30 – 40 km/tim vara för hög hastighet även om den farten är inom gränsen för vad den högsta tillåtna hastigheten är. Man måste ju visa hänsyn till medtrafikanter och boendemiljön inom Sund.

Vi vädjar om hänsyn och hopp om att alla bidrar till en tryggare trafikmiljö inom Sund med betydligt lägre farter.

Tänk på att höstmörkret gör det svårare att upptäcka gångtrafikanter och risken för olyckor ökar. Vi har skolungdomar som promenerar och cyklar till och från busshållplatsen varje vardag. Sänk hastigheten!

Polisen kommer att göra trafikövervakning på Sund för att främja efterlevnaden av den högsta tillåtna hastigheten och även kontrollera trafikbeteendet. Tidpunkten för kontrollerna kommer inte att annonseras.

Vi vädjar också om att använda formella och informella mötesplatser på vägarna då vägkanterna är i dåligt skick och inte håller för mötande trafik när bilar tvingas att köra ut i vägrenen för att ge plats till mötande trafik.

2017-10- 02