Städdag

Det var ca 120 personer som ställde upp på städdagen lördagen den 26 april 2014. På flera håll hjälpte barn till och tycktes vara road av alla stora rishögar efter gallringen. Dagarna innan hade flera medlemmar som inte hade möjlighet att delta under lördagen, städat upp på allmänningen intill deras tomter.
Som ”vanligt” sponsrade Tälls Maskinuthyrning med ett mindre lastfordon som kom till användning för att serva städlagen och för att transportera material och sopor.

Denna städdag blev lite annorlunda mot tidigare städdagar då inga träd behövde fällas. Det fanns dock ett stort behov av att rensa upp på allmänningarna efter gallringen som utförts på norra och västra Sund. Trots att det för tillfället är mycket ris efter gallringen så uppskattas det gallringsarbete som utförts av de flesta på Sund. Många tyckte att man skulle ha gallrat hårdare medan en del tyckte att det var lite för mycket gallrat. Många gläds dock över att det blivit mycket ljusare och att man på flera ställen nu kan skymta sjön Sillen när man promenerar genom Sund. Det roliga är ju också att skogen nu kommer att må mycket bättre av de skogsvårdande insatser som skett. En miljövänlig investering för hela Sund.

På förmiddagen bjöds alla på en liten fikapåse.

Det blev så mycket ris att allt kunde inte köras till majbrasan med risk föra tt den blivit för stor. Resterande ris kommer att köras bort under maj och blir början till nästa års brasa.

Ett stort tack till alla som på olika sätt hjälp till att städa upp i Sund!

Styrelsen