Senaste nytt om våtmarken

Vi har nu fått en tidplan för arbetet med våtmarken nedanför vårt reningsverk. Entreprenören Styrhytten kommer att starta den 20 mars med att gräva för ledningar från reningsverket ner mot våtmarken. Vidare utförs grävarbeten för översilningsytor, brunnar och dammar under april och maj. Alltsammans ska vara klart för slutbesiktning den 19 maj 2023.

Arbetet kommer att medföra visst buller från grävmaskiner och transporter och det kan tidvis även bli störningar i framkomligheten på vägen från reningsverket ner mot sjön. Av säkerhetsskäl ber vi att ingen uppehåller sig på området under tiden för arbetet tills det slutförts, och föräldrar uppmanas att särskilt påminna sina barn om detta.

Läs gärna mer här på webbplatsen om information och bakgrund till projektet.

Vid frågor eller synpunkter ta gärna kontakt med
Robert Selberg, robert.selberg@icloud.com, 073-521 48 71, eller
Göran Ohlsson, ohlsson.goran@telia.se, 070-943 05 00.