Fyll inte poolen med dricksvatten

Det är inte tillåtet att fylla pooler, badtunnor, vattna med spridare eller liknande då vi har en begränsad tillgång till dricksvatten och vattentäkten inte har kapacitet att leverera en onormal vattenförbrukning som för nämnda fall.