Otrygg trafikmiljö

Många boende på Sund känner sig otrygg för trafikmiljön. Många bilister kör alldeles för fort inom området. Tyvärr är det inte sällan boende på Sund som inte anpassar hastigheten med vederbörlig hänsyn till gångtrafikanter och djur.

Ibland kan ju en hastighet på 30 – 40 km/tim vara för hög hastighet även om den farten är inom gränsen för vad den högsta tillåtna hastigheten är. Man måste ju visa hänsyn till medtrafikanter och boendemiljön inom Sund.
Vi vädjar om hänsyn och hopp om att alla bidrar till en tryggare trafikmiljö inom Sund med betydligt lägre farter.

Vi vädjar också om att använda formella och informella mötesplatser på vägarna då vägkanterna är i dåligt skick och inte håller för mötande trafik när bilar tvingas att köra ut i vägrenen för att ge plats till mötande trafik.

Sänk hastigheten för du är ju straxt hemma när du kommer till Sund.

2016-07-11