Kommande

Stämman genomfördes som planerat den 23/5, se gärna protokollet från stämman under stämmoprotokoll.