Kallelse till föreningsstämma

Medlemmarna i Sunds Samfällighetsförening kallas till ordinarie
föreningsstämma.

TID        Lördag den 26 mars 2022, klockan 10.00

PLATS    Lånesta Gård, Finska Föreningens lokal, Lånestavägen 16, Vagnhärad

Kaffe med semla serveras från kl 09.30.

Sund 2022-02-21
Hjärtligt välkomna

Sunds Samfällighetsförening

Göran Ohlsson
Ordförande

Möteshandlingar skickas ut till samtliga medlemmar senast 14 dagar före stämman.