Kallelse till föreningsstämma 2021

Medlemmarna i Sunds Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma.

TID          Lördag den 23 maj 2020,
              klockan 10.00

PLATS    Lånesta Gård, Finska Föreningens
              lokal, Lånestavägen 16, Vagnhärad

 

P g a Corona pandemin vädjar styrelsen om att du som tillhör riskgruppen, eller
känner sig krasslig stannar hemma och då kanske tillfrågar någon granne att ta
med fullmakt för att företräda dig på stämman.

Styrelsen har beslutat att suppleanterna i styrelsen som inte ersätter ledamot
avstår från att delta i stämman till förmån för medlemmar och för att inte
överskrida gränsen 50 deltagare.

Tyvärr blir det ingen servering denna gång.

Sund 2020-05-04
Hjärtligt välkomna

Sunds Samfällighetsförening

Göran Ohlsson
Ordförande

Bilagor
Förslag om uttaxering (nytt förslag)
Övriga tidigare utsända handlingar medtas.
Mindre överupplaga kommer att finnas tillgänglig på mötet