Kallelse till föreningsstämma 2021

Medlemmarna i Sunds Samfällighetsförening kallas till ordinarie
föreningsstämma.

P g a pandemin så hålls stämman utomhus. Vi ser helst att endast en
person per fastighet deltar. Medtag gärna stol. Ingen förtäring bjuds. Kom
i god tid före stämman då avprickning sker vid ankomst. Håll 2 meters
avstånd och helst munskydd.

TID          Lördag den 15 maj 2021, klockan 10.00

PLATS    Ängen vid Sund 81
(parkering kan ske längs Norra Sundsvägen förbi vattenverket ned till vändplan)

Avprickning från kl 09.30.

Sund 2021-04-20
Hjärtligt välkomna

Sunds Samfällighetsförening

Göran Ohlsson
Ordförande

Möteshandlingar skickas ut senast 14 dagar före stämman.