Hastighetsbegränsning

Ny högsta tillåtna hastighet på Sund

Efter många turer hos Trafikverket med ansökan om hastighetsbegränsning på Sund har Trosa Kommun nu tagit över tillämpningen av Trafikförordningen och utfärdat Lokala trafikföreskrifter gällande Sund. Från och med den 1 juli 2017 är högsta tillåtna hastighet på hela Sund 40 km/tim.

TROTAB kommer att ombesörja ändringar av skyltningen på uppdrag av Trosa kommun.

Men tänk på att en hastighet på 30 – 40 km/tim vara för hög hastighet även om den farten är inom gränsen för vad den högsta tillåtna hastigheten är. Man måste ju visa hänsyn till medtrafikanter och boendemiljön inom Sund.

Vi vädjar om hänsyn och hopp om att alla bidrar till en tryggare trafikmiljö inom Sund med betydligt
lägre farter.

Vi vädjar också om att använda formella och informella mötesplatser på vägarna då vägkanterna är i dåligt skick och inte håller för mötande trafik när bilar tvingas att köra ut i vägrenen för att ge plats till mötande trafik.

2017-06- 28