Grannsamverkan

Genom ökad uppmärksamhet och ett större engagemang kan grannar tillsammans bryta igenom den anonymitet som inbrott, stölder och skadegörelse oftast sker i skydd av. Mångas vaksamhet blir ett effektivt skydd i ett larmsystem som reagerar på det okända, det som kan vara brott eller förberedelse till brott eller risk för brand och olyckor.

Grannars samverkan och samarbete med Polisen är en metod att minska det som normalt kallas vardagsbrottslighet. Grannsamverkan har stor betydelse för tryggheten i området. Det ökar känslan av trygghet att veta att grannar bryr sig om varandra och varandras egendom.

Grannsamverkan är också ett sätt att lära sig mer, att bli mer medveten om hur brottsligheten ser ut och vad man själv kan göra för att förebygga brott. Hela arbetet bygger på samverkan. En kan inte göra allt, alla kan göra något och tillsammans kan vi göra mycket för att öka tryggheten och minska risken för brottslighet i Sund.

Kontaktpersoner i Grannsamverkan

Namn              Område                           tfn

Bo Löfgren, 1 Fastigh. 1-13, 152-161och Nergården, 0730-40 65 82

Pether Karlsson, 3 Fastigh. 40-58, 073-555 71 09

Magnus Ljung, 4 Fastigh. 59-72, 74-75, 072-7329451

Carry Nylander, 6 Fastigh. 81-106, 070-235 41 49

Fredrik Björkén, Brandskydd och trafiksäkerhet, 070-284 35 79

Kjell Hultberg, Samordning, 070-212 72 00