Gallringsbilden

Gallring påbörjas på Norra och Västra Sund