Freda fisken – låt gösen leka!

Under perioden 1 april till 15 juni bör gösen i Sillen få leka i fred, och därmed ska heller inte nät användas här under samma tid. Om gös tas upp med spö ska den om det är möjligt släppas tillbaka.

Läs mer om vad som gäller för fiske i Sillen här eller under fliken Information/Fiske. Riktlinjerna är författade av juristen Karl Pfeifer.