Freda fisken – låt gösen leka!

Under perioden 1 april till 15 juni bör gösen i Sillen få leka i fred, och därmed ska heller inte nät användas här under samma tid. Om gös tas upp med spö ska den om det är möjligt släppas tillbaka.

Om detta och andra riktlinjer för fiske i Sillen kan du läsa mer om i det underlag som skickades ut i samband med kallelsen till årets stämma. Under stämman beslutades också enhälligt att riktlinjerna skulle antas. Riktlinjerna, författade av juristen Karl Pfeifer, hittar du här samt under fliken Information/Fiske.