Föreningsstämma inställd

På grund av den stora risken för smittspridning av covid-19 ställs den
planerade årsstämman in den 28 mars.


Styrelsen har gjort en riskbedömning som grundar sig på myndigheternas
beslut och rekommendationer för att begränsa smittspridningen. Därför
har styrelsen beslutat att stämman skall hållas vid ett senare tillfälle.


Preliminärt räknar styrelsen med att stämman kan hållas senare i maj
månad om omständigheterna så påbjuder.


Detta innebär att Samfälligheten inte kommer att kunna göra en
fakturering av uttaxeringen som föreslagits i april månad. Den kommer
dock att ske så snart det är möjligt efter att årsstämman genomförts.


Styrelsen återkommer med kallelse till stämman 14 dagar före mötet när
nytt datum har fastställts.


Sund 2020-03-22
Sunds Samfällighetsförening

Göran Ohlsson
Ordförande

P.s. Spara tidigare utdelade stämmohandlingar till kommande
föreningsstämma i maj eller senare.