Driftinfo för trosasund samfällighet

https://www.facebook.com/groups/403257611293370/posts/405225037763294/