Uppskjuten årsstämma

Ordinarie Föreningsstämma flyttad till den 15 maj 2021. Plats meddelas i kommande kallelse.

Den 17 januari 2021 beslutade Regeringen om en ny förordning innebärande bl a att privata sammankomster inomhus inte får omfatta mer än 8 personer. Som en konsekvens av detta beslutade styrelsen den 25 februari att flytta fram den ordinarie föreningsstämman till lördag den 15 maj. Stämman kommer då att hållas utomhus på Sund för att göra det möjligt för medlemmarna att delta på ett ”corona säkert” sätt.

Dagordningen till stämman bifogas detta utskick och handlingar till stämman kommer att skickas ut till samtliga medlemmar senast den 30 april.

Samtliga handlingar som följer av dagordningen finns tillgängliga hos ordförande Göran Ohlsson Norra Sundsvägen 128 fr o m den 15 mars.

2021-03-03
Sunds Samfällighetsförening
Göran Ohlsson
Ordförande