Sund påminnelse


Styrelsen måste påminna alla om att det
inte är tillåtet att fylla pooler, badtunnor, vattna med spridare eller liknande.

Vi har begränsad tillgång på dricksvatten och vattentäkten har inte kapacitet att leverera onormal vattenförbrukning som det blir ifall man fyller pooler, badtunnor och liknande.