Kallelse till föreningsstämma

Medlemmarna i Sunds Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma.

TID          Lördag den 23 mars 2019,
              klockan 10.00

PLATS    Lånesta Gård, Finska Föreningens lokal,
Lånestavägen 16, Vagnhärad

Kaffe med semla serveras från kl 09.30.

Sund 2019-02-14
Hjärtligt välkomna

Sunds Samfällighetsförening

Göran Ohlsson
Ordförande

Möteshandlingarna skickas ut till samtliga medlemmar senast 14 dagar före stämman.