Grannsamverkan

Genom ökad uppmärksamhet och ett större engagemang kan grannar tillsammans bryta igenom den anonymitet som inbrott, stölder och skadegörelse oftast sker i skydd av. Mångas vaksamhet blir ett effektivt skydd i ett larmsystem som reagerar på det okända, det som kan vara brott eller förberedelse till brott eller risk för brand och olyckor.

Grannars samverkan och samarbete med Polisen är en metod att minska det som normalt kallas vardagsbrottslighet. Grannsamverkan har stor betydelse för tryggheten i området. Det ökar känslan av trygghet att veta att grannar bryr sig om varandra och varandras egendom.

Grannsamverkan är också ett sätt att lära sig mer, att bli mer medveten om hur brottsligheten ser ut och vad man själv kan göra för att förebygga brott. Hela arbetet bygger på samverkan. En kan inte göra allt, alla kan göra något och tillsammans kan vi göra mycket för att öka tryggheten och minska risken för brottslighet i Sund.

Kontaktpersoner per område och fastiheter

Sund 1-13, 152-161, Nergården Bo Löfgren 073-040 65 82

Sund 14-39,128-141 Tony Parling 070-598 49 23

Sund 40-58 Pether Karlsson 070-210 05 90

Sund 59-72, 74-75 Magnus Ljung 0156-171 70

Sund 73, 76-80,107-127 Patrik Fällman 070-519 22 69

Sund 81-106 Carry Nylander 070-235 41 49

Sund 142-151, 162-192 Stefan Springer 0768-14 04 99

Trafik, förebyggande brandskydd Fredrik Björkén 070-284 35 79

Ansvariga för Grannsamverkan är Kjell Hultberg tfn 070-212 72 00

och Lars Sjögren 070 890 66 20.