Avgifter

Avgiften till föreningen för underhåll och drift av vatten, reningsverk, vägar, swimmingpoolen, båtbryggan, grönområden och administration fastställs varje år av föreningsstämman.

Eftersom Sunds Samfällighetsförening har två skilda verksamhetsgrenar så är den årliga avgiften för bebyggda tomter fördelad med 2.200,- kr för vägar och 5.500,- kr för verksamhetsgrenen vatten, reningsverk, swimmingpool, båtbryggan, grönområden och administration. Avgiften är således 7.700,- kr per andel och år för bebyggda tomter.

För obebyggda tomter är avgiften för verksamhetsgren vägar 550,- kr per år och 5.500,- kr för verksamhetsgrenen vatten, reningsverk, swimmingpool, båtbryggan, grönområden och administration. Avgiften är således 6.050,- kr per andel och år för obebyggda tomter.

Debiteringen av avgiften sker med halva beloppet varje halvår och betalas i maj respektive november. Detta gäller år 2020.