Avgifter

Avgiften till föreningen för underhåll och drift av vatten, reningsverk, vägar, swimmingpoolen, båtbryggan, grönområden och administration fastställs varje år av föreningsstämman.

Eftersom Sunds Samfällighetsförening har två skilda verksamhetsgrenar så är den årliga avgiften fördelad med 2.200,- kr för vägar och 5.500,- kr för verksamhetsgrenen vatten, reningsverk, swimmingpool, båtbryggan, grönområden och administration.

Avgiften är således 7.700,- kr per andel och år för bebyggda tomter. Avgiften för obebyggda tomter är 550,- kr per år.

Debiteringen av avgiften sker med halva beloppet varje halvår och betalas i april respektive oktober 2018.