Showing all posts by probing

Next Page

Inga driftstörningar

Inga kända störningar för tillfället.

Driftstörningar

Torsdag 13/7 grävs vägen av vid Sund 27 och 37 samt 48 och 49.

Bommen är öppen vid Kalkbrottet under tiden.

Inga driftstörningar

Inga kända störningar för tillfället.

Driftstörningar

Tisdag 19 juli stängs vattnet av mellan kl. 08:30 och 12:00 p g a reparationer i vattenverket och byte av trasig nätventil.

Inga driftstörningar

Inga kända störningar för tillfället.

Posted on May 21, 2017, 4:09 pm By
Categories: Driftstörning
Driftstörningar

P g a underhåll i Vattenverket torsdag 18/5 är vattnet avstängt

mellan kl ca 08:30 – 12:00.

Posted on May 15, 2017, 7:39 pm By
Categories: Driftstörning
Inga driftstörningar

Inga kända störningar för tillfället.

Inga driftstörningar

Inga kända störningar för tillfället.

Driftstörningar

Vattnet avstängt onsdag 13/7 kl 9-11. Gäller södra Sund och tomter 128 – 141