Showing all posts by probing

Next Page

Inga driftstörningar

Inga kända störningar för tillfället.

Driftstörningar

Tisdag 19 juli stängs vattnet av mellan kl. 08:30 och 12:00 p g a reparationer i vattenverket och byte av trasig nätventil.

Inga driftstörningar

Inga kända störningar för tillfället.

Posted on May 21, 2017, 4:09 pm By
Categories: Driftstörning
Driftstörningar

P g a underhåll i Vattenverket torsdag 18/5 är vattnet avstängt

mellan kl ca 08:30 – 12:00.

Posted on May 15, 2017, 7:39 pm By
Categories: Driftstörning
Inga driftstörningar

Inga kända störningar för tillfället.

Inga driftstörningar

Inga kända störningar för tillfället.

Driftstörningar

Vattnet avstängt onsdag 13/7 kl 9-11. Gäller södra Sund och tomter 128 – 141

Driftstörningar

Vattnet avstängt onsdag 13/7 kl 9-11. Gäller södra Sund och tomter 128 – 141

inga driftstörningar

Inga kända störningar for tillfället.

inga driftstörningar

Inga kända störningar for tillfället.