Årsstämma
Preliminärt datum för årsstämma 23/5.
 
Om så är möjligt med tanke på myndigheters beslut och rekommendationer gällande Corona är nytt tillfälle preliminärt bokat för föreningsstämma lördagen den 23/5. Mer info kommer angående detta. 
 
Om stämman inte kan hållas den 23/5 kommer vi att göra en fakturering av halva föreslagna årsavgiften till Samfälligheten som en frivillig förskottering i avvaktan på föreningsstämma.