Kontaktuppgifter

Adress och telefon Sunds samfällighetsförening, Styrelsen 2020
Rev. 2020-05-23

Sunds samfällighet Box 45 610 70 Vagnhärad 070-712 86 25

Klicka på namnen för att kontakta personerna via mail.

Styrelse

Ordförande Göran Ohlsson Sund 128, 0709-430 500

Vice ordförande Sam Dandemar Sund 70, 070-298 66 09

Kassör Linda Thor Sund 26, 073-637 73 46

Sekreterare Anne-Lie Virtanen Sund 120, 073-201 92 14

Ledamot Ritva Widgren Sund 59, 070-606 82 44

Suppleant Reio Blomqvist Sund 28, 076-846 36 46

Suppleant Kjell Hultberg Sund 62, 141 03, 070-212 72 00

Suppleant Patrik Liverud Sund 143, 070-787 69 07

Suppleant Tony Parling Sund 11, 073-846 42 40

Suppleant Mia Lindholm Sund 16, 070-552 95 05

Revisorer

Auktoriserad revisor Björn Bentevik Rådek 0155-286771, 073-660 27 30

Godkänd revisor Stefan Muhrbeck Rådek

Revisors suppleant Carry Nylander Sund 82, 141 52, 073-235 41 49

Revisors suppleant Josefin Karlstedt Sund 141, 140 30, 070-934 30 09