Kontaktuppgifter

Klicka på namnen för att kontakta personerna via mail.

Styrelse

Ordförande Göran Ohlsson 070-712 86 25 – Vattenverk, Pool, Reningsverk, Vägar

Vice ordförande Sam Dandemar 070-298 66 09 – Grönområden, Information

Kassör Linda Thor 073-637 73 46

Sekreterare Anne-Lie Virtanen 073-201 92 14

Ledamot Lars Sjögren 070-890 66 20 – Vägbom, Grannsamverkan, Båtbryggan

Suppleant Jerry Forsberg 070-586 66 40

Suppleant Kjell Hultberg 070-212 72 00 – Grannsamverkan, Vattenverk

Suppleant Gunilla Vadsten 070-595 93 24 – Pool, Vattenverk

Suppleant Johan Asknergård 070-591 46 91

Suppleant Sara Sundholm 073-908 84 35 – Strand vid badplats

Revisorer

Auktoriserad revisor Björn Bentevik Rådek 073-660 27 30

Godkänd revisor Stefan Muhrbeck Rådek

Revisors suppleant Carry Nylander Sund 82, 0156-141 52

Revisors suppleant Gunder Svensson Sund 92, 0156-140 30